Doorontwikkelen van het opslaan van ruwvoer geeft een hogere en stabielere melkproductie

De gezondheid van uw dieren is het belangrijkste wat er is op uw bedrijf. Het rantsoen is één van de sleutelfactoren voor een goede gezondheid van koeien. Daarom is het extra belangrijk om de ruwvoeropslag op uw bedrijf te blijven ontwikkelen. De kwaliteit van het ruwvoer stijgt – de koe neemt meer ruwvoer op – de melkgift stijgt.

Ruwvoeropslag met sleufsilo’s

Eén van de meest optimale manieren om het ruwvoer op te slaan is met de sleufsilo’s van Kornet Beton uit Balk. De sleufsilo’s kunnen met elk gewenst formaat geleverd en gebouwd worden. Kornet Beton Balk heeft de productie in eigen beheer waardoor de lijnen kort blijven voor de klant. Tijdens het ontwerp van de sleufsilo is er nagedacht over de meest optimale manier van de afvoer van pers-sappen en water. De sleufsilo is uitgevoerd met een goedgekeurd afvoersysteem. Het afschot in de vloer wordt naar één zijde gebouwd met afvoeren door de silo elementen. Hierdoor kunnen de afvoeren niet verstopt raken of stuk gereden worden. In de lengte blijft de vloer in de sleufsilo waterpas, zodat er aan de voor- en achterzijde van de sleufsilo in- en uitgekuild kan worden met behulp van het Kornet Beton afdeksysteem.

Geautomatiseerd afdeksysteem

Voor een goede conservering van het ruwvoer is een goede basis het halve werk. Met het KCS automatische afdeksysteem wordt de kuilbult volledig luchtdicht afgesloten. Ook boven de wanden van de sleufsilo uitkuilen is geen probleem met het afdekkleed wat door de elasticiteit altijd met de kuil mee vormt. Het afdekkleed weegt 1.7 kg per m² en is volledig luchtdicht, hierdoor krijgen broei en schimmels geen kans om de conservering negatief te beïnvloeden. Het veelzijdige afdeksysteem is in de breedte verstelbaar en te verkrijgen als portaalsysteem of als rijdend systeem over de sleufsilowand.

Een kuil afdekken is een fysiek zware en tijdrovende activiteit, met het KCS afdeksysteem is dit verleden tijd. De afdekmachine doet het werk en in ± 30 minuten is de kuil volledig luchtdicht afgedekt. De veehouder kan efficiënter werken en meer tijd aan andere zaken besteden.

Milieuvriendelijk

Het KCS afdeksysteem is een milieuvriendelijk systeem. Het afdekzeil kan vele jaren gebruikt worden waardoor u plastic bespaart. Onze eerste afdekkleden zitten nu in het 11de seizoen en zijn nog altijd even elastisch en luchtdicht. Het regenwater wordt voor ca. 90% gescheiden van het ruwvoer, waardoor er nagenoeg geen vervuilde watersloten ontstaan bij de veehouder. Het afdeksysteem voldoet hiermee aan alle criteria en komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL subsidieregeling.

Heeft u vragen neem vrijblijvend contact met ons op tel. 0514-601990, info@kornetbeton.nl